Kısaca SABİS
Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS), akademik personel, idari personel ve öğrenciler ile misafir kullanıcıların yararlanabileceği, üniversite yönetim platformudur.

SABİS karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim alanı oluşturmak hedefiyle ortaya çıkan Bologna Süreci’ni destekleyen, akademik ve idari süreçlerin kalitesini arttıran, birbiriyle bütünleşik çalışan modüllerden oluşan bir yönetim bilgi sistemidir.

Sakarya Üniversitesi kullanıcıları giriş yaptıktan sonra, yetkileri dahilinde yapabilecekleri tüm işlemler için kategorilere ayrılmış servislere erişim sağlayacaklardır.
Açık Servisler

Bir Bakışta SAÜ

Ders Programları

Rehber

Kütüphane

Menü

Mekanlar

EBS

Eğitim Destek Sistemi

Yayınlar ve Atıflar

ADEK

Tezler

Projeler